Cloudside

Ny hantering av säkerhetshål med varningar!

Automatisk säkerhetsuppdatering

Nu lanserar vi ett verktyg som skannar av filer och applikationer på jakt efter kända säkerhetshål och sårbar kod som har placerats på ditt webbhotellskonto.

Efter en genomförd skanning så skickas ett mail ut till dig, så att du själv har tid att säkerhetsuppdatera din applikation. Om inget görs från din sida inom 3 dygn så kommer verktyget att automatiskt stänga de säkerhetshål som finns. Observera att verktyget ej uppdaterar din applikation, det uppdaterar endast enstaka filer till en version som ej är sårbar.

Nu har vi testat applikationen utförligt och kört skarpa tester med goda resultat. Vi kommer att införa verktyget på samtliga webbhotellsservrar hos oss för att säkra upp och skydda dig på bästa tänkbara vis.

Ersätter inte uppgraderingar

Tänk på att vår automatiska patchning inte ersätter uppgraderingar av era applikationer. Det är fortfarande lika viktigt att hålla dessa uppdaterade, då vi inte kan garantera att alla säkerhetshål uppdagas eller hittas med hjälp av verktyget. Dessutom innehåller inte patcharna nya funktioner som du får vid en uppgradering.

small_c_popup.png

Viktig information

Numera sköter Fuze Media driften av Cloudside.

Samtliga kunder har fått mejl från oss gällande sitt webbhotell. All drift sköts nu utav Fuze Media.

Har du några frågor så skicka din fråga till supporten på support@fuze.nu eller besök deras hemsida för fler kontaktalternativ.