Cloudside

PHP versioner

Hej, PHP-versionerna 5.6 och 7.0 närmar sig vägs ände. PHP 5.6 kommer att…